اتوسکوپ چیست؟

اتوسکوپ که تحت عنوان اریسکوپ نیز شناخته میشود وسیله ای تشخیصی جهت مشاهده و معاینه مجرای گوش خارجی و پرده صماخ می‌باشد.

اتوسکوپ ها از دو بخش تشکیل گردیده اند:

سر : منبع الکتریکی جهت تولید نور بهمراه یک عدسی با قدرت بزرگ‌نمایی ( در برخی دستگاه ها عدسی قابل جداسازی بوده لذا برخی دیگر از ابزارهای معاینه را میتوان بوسیله آن وارد مجاری گوش کرد)

دسته : قابلیت اتصال یک اسپکولم جهت ورود به مجاری گوش.

اتوسکوپ میتواند بصورت قلم  یا چکش مورد استفاده قرار گیرد.

اتوسکوپ های قلمی حالت تکیه گاه را برای دست پزشک بوجود آورده لذا آسیب به مجاری را کمتر میکند از همین رو برای بیمارانی که دارای مجاری دردناک میباشند توصیه میگردد.