اکسیژن ساز خانگی

از آنجا که اکسیژن مهمترین ماده جهت عملکرد صحیح تمام اجزای بدن است لذا کمبود آن در خون( که اصطلاحا هیپوکسمی نامیده میشود)میتواند می تواند منجر به سردرد و سرگیجه  اختلال در تمرکز و خستگی  در طول روز و در مواردی حتی کما و مرگ شود.

میزان اشباع اکسیژن خون هر فرد باید بطور میانگین بین ۹۵الی۹۹درصد باشد،این عدد با توجه به سن، وجود بیماری های خاص،ژنتیک و…میتواند متفاوت باشد اما بطور کلی میتوان گفت کاهش مقدار اشباع اکسیژن به پایین تر از ۹۰درصد خطراتی که ذکر شد را در پی خواهد داشت و نیاز است سریعا مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از راه های غلبه بر کمبود اکسیژن،استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز خانگی میباشد.عملکرد آنها بدین صورت میباشد که اکسیژن موجود در هوا (در حد ۲۰%) را تحت فشار بالا متراکم میکنند (نیتروژن حذف میگردد) و اکسیژن با خلوص مشخص و فشار مناسب برای کاربر (از ۱٫۵ تا ۱۵ برابر حجم اکسیژن در تنفس عادی) از طریق ماسک و یا نازال اکسیژن وارد مجاری تنفسی او میگردد.

جهت تهیه اکسیژن ساز باید موارد زیر لحاظ گردد:

۱-میزان صدای دستگاه

۲-ثابت یا قابل حمل بودن آن

۳-حجم دستگاه(در مدل های ۵، ۸ ، ۱۰ لیتری)

۴-نوع آن از لحاظ کانتینیوس (اکسیژن بدون قطع شدن جریان دارد)و یا ایمپالس بودن(اکسیژن بطور متقاطع و پریودیک جریان دارد)