دستگاه اکسیژن ساز 

از آنجا که اکسیژن مهمترین ماده جهت عملکرد صحیح تمام اجزای بدن است لذا کمبود آن در خون ( که اصطلاحا هیپوکسمی نامیده میشود ) میتواند می تواند منجر به سردرد و سرگیجه  اختلال در تمرکز و خستگی  در طول روز و در مواردی حتی کما و مرگ شود.

میزان اشباع اکسیژن خون هر فرد باید بطور میانگین بین ۹۵ الی ۹۹ درصد باشد ، این عدد با توجه به سن ، وجود بیماری های خاص ، ژنتیک و… میتواند متفاوت باشد اما بطور کلی میتوان گفت کاهش مقدار اشباع اکسیژن به پایین تر از ۹۰درصد خطراتی که ذکر شد را در پی خواهد داشت و نیاز است سریعا مورد بررسی قرار گیرد.

یکی از راه های غلبه بر کمبود اکسیژن ، استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز خانگی میباشد. عملکرد آنها بدین صورت میباشد که اکسیژن موجود در هوا ( در حد ۲۰% ) را تحت فشار بالا متراکم میکنند ( نیتروژن حذف میگردد ) و اکسیژن با خلوص مشخص و فشار مناسب برای کاربر ( از ۱٫۵ تا ۱۵ برابر حجم اکسیژن در تنفس عادی ) از طریق ماسک و یا نازال اکسیژن وارد مجاری تنفسی او میگردد.

جهت تهیه اکسیژن ساز باید موارد زیر لحاظ گردد:

  1. میزان صدای دستگاه
  2. ثابت یا قابل حمل بودن آن
  3. حجم دستگاه ( در مدل های ۵ ، ۸ ، ۱۰ لیتری )
  4. داشتن سنسور هشدار دهنده
  5. نوع آن از لحاظ کانتینیوس ( اکسیژن بدون قطع شدن جریان دارد)و یا ایمپالس بودن ( اکسیژن بطور متقاطع و پریودیک جریان دارد )