انواع اسپیرومتر تشویقی

حجمی

  • اسپیرومتری انگیزشی مدل 5000 سی سی
  • اسپیرومتری انگیزشی مدل 2500 سی سی

نوع حجمی مناسب جهت تعیین حجم ریه میباشد.پیش از انجام با یک علامت جهت حد بالای اسپیرومتر تنظیم میگردد چنانچه قدرت دم کافی باشد پیستون تا حد تعیین شده بالا میرود.اسپیرومتری تشویقی-حجمی بسیار دقیق تر از اسپیرومتری تشویقی-جریانی میباشند.

جریانی

  • مدل سه توپه

جهت بالا رفتن یک توپ نیاز است  در طول دم ۴۰۰ML/S ، برای بالا رفتن دو توپ ۹۰۰ML/s و برای بالا رفتن ۳ توپ  ۱۲۰۰ML/S جریان هوا ایجاد شود.این نوع اسپیرومتر ها با نام اسپیرومتر انگیزشی – جریانی  شناخته میشوند زیرا میزان جریان هوایی را که در طول دم ایجاد میشود را اندازه گیری میکند.