اسپیرومتر تشویقی

استفاده‌از اسپیرومتر تشویقی یکی‌از راه‌های کاهش عوارض تنفسی و افزایش بازده تنفسی است که بعداز اعمال جراحی جهت تقویت، بازتوانی و یا حفظ وضع تنفسی فعلی بیمار و بمنظور جلوگیری از چسبیدن ریه ها به یکدیگر (آتلکتازی، به انگلیسی Atelectasis) یا ذات‌الریه (پنومونی، به انگلیسی: Pneumonia) مورد استفاده قرارمی‌گیرد تا باد شدن مجدد آلوئولهای بسته شده، هدایت ترشحات به راههای هوایی اصلی و نیز ارزیابی بیشترین مقدار بازدم شخص را تسهیل نماید. همچنین، افراد می‌توانند چندروز پیش‌از جراحی ( بخصوص عمل قلب باز ) تمرین بااین وسیله را آغاز کنند تا دوران نقاهت آسان‌تری داشته‌باشند. افراد عادی نیز جهت افزایش حجم ریه خود می‌توانند از اسپیرومتر تشویقی استفاده کنند.

مهمترین اهداف استفاده‌از اسپیرومتر انگیزشی تشویق به تنفس عمیق، اتساع برونش ها، سرفه موثر و نیز پیشگیری و درمان آتلکتازی به‌ویژه بعد از اعمال جراحی است. در اسپیرومترهای تشویقی اگر دَم فرد جریان هوای مناسبی ایجاد کند، توپهای دستگاه به بالا حرکت می‌کنند . فرد با مشاهده میزان توان تنفسی خود در به حرکت درآوردن توپهای اسپیرومتر تشویقی، انگیزه تمرین بیشتری پیدا می‌کند (فیدبک بصری) و این بازخورد بصری به افزایش توان تنفسی و اتساع ریه‌ ها کمک خواهد کرد. تمرینات انواع مختلف اسپیرومتر تشویقی بر دم یا بازدم تمرکز داشته و ممکن‌است از پارامترهای مختلفی مانند حجم، تهویه دقیقه‌ای و یا زمان دم استفاده کند.

جامعه هدف: بیماران قلبی یا تنفسی، بیمارانی که جراحی های ناحیه شکم، سینه، شکستگی دنده و قلب انجام داده اند و ورزشکاران

* نامناسب برای بیماران دچار آسم و تنگی نفس حاد

ویژگیها:

  • افزایش ظرفیت تنفسی
  • تصحیح الگوی تنفسی
  • افزایش قدرت، هماهنگی و تقویت عضلات تنفسی
  • قابل استفاده برای تمامی سنین
  • مدرج شده در هر دو طرف
  • طراحی ارگونومیک