دوپینگ تنفسی در ورزش با چسب خروپف

یکی از معضلاتی که همواره ورزشکاران با آن دست و پنجه نرم میکنند کم آوردن نفس هنگام ورزش و همچنین تنگی نفس در هنگام ورزش میباشد. چسب های خروپف با بازکردن راه هوایی بینی به تنفس بهتر کمک کرده در نتیجه میتوان به نوعی آنرا وسیله دوپینگ برای افزایش تنفس محسوب کرد.

نوار بینی با باز کردن مجاری تنفسی باعث اکسیژن رسانی بیشتر به ورزشکار لذا بالارفتن سرعت حرکت و تصمیم گیری او میگردند.

دوپینگ تنفسی