قلم کوتر

قلم های کوتر جهت لخته کردن خون و برش بافت بکار میروند. از این قلم ها میتوان هم جهت برش هم انعقاد ( بدنیال هم ) استفاده کرد که این امر احتمال عفونت را بشدت کاهش میدهد.

برخی از کاربرد های قلم های کوتر :

  1. سوزاندن از بین بردن و خارج کردن ضایعات پوستی (Skin Tags) 
  2. از بین بردن لکه های آنژیوما (Angiomas )
  3. خارج کردن گرانولوم ( Pyogenic Granuloma )
  4. درمان کارسینوما ( Basal Cell Carcinoma )
  5. از بین بردن زگیل ( Wart )