ویژگی های نازال کنولا

 

  1. اکسیژن رسانی بین ۱ الی ۶ لیتر در دقیقه
  2. فاقد قابلیت کنترل بر روی میزان غلظت اکسیژن ورودی  ( بستگی به تعداد تنفس و حجم ریوی فرد دارد )
  3. نرم، سبک، انعطاف پذیر
  4. اندازه مناسب شاخک ها و درنتیجه عدم آزار بیمار و کاهش احتمال چرخیدن و کیپ شدن در اثر تماس با جداره بینی
  5. نیاز به باز بودن راه های هوایی بیمار
  6. نامناسب جهت استفاده بلند مدت ( بعلت تاثیرات مخرب بر روی مخاط دهان و بینی )