انواع ماسک های اکسیژن ( برای فروش ) را در انتها معرفی خواهیم کرد 

اما پیش از آن

ماسک اکسیژن جیست؟

ماسک اکسیژن برای اکسیژن رسانی و کمک به بهبود تنفس فرد استفاده مشوند. این ماسک ها از یک سو به مخزن اکسیژن متصل بوده و از سوی دیگر روی دهان و بینی بیمار قرار می گیرد.بطور کلی استفاده از ماسک اکسیژن در سیستم اکسیژن رسانی با جریان کم قرار میگیرد.

انواع سیستم های اکسیژن رسانی : 

 • اکسیژن رسانی با جریان پایین Low Flow System

  در سیستم اکسیژن رسانی با جریان پایین ،بیمار هوای اتاق را همراه با اکسیژن استنشاق می کند. در این سیستم، اکسیژن با غلظتی مابین ۲۰ الی ۹۰ درصد به بیمار میرسد. داشتن الگوی تنفسی منظم و حجم جاری مناسب جهت استفاده از این نوع اکسیژن رسانی ضروری میباشد.

 • اکسیژن رسانی با جریان بالا High Flow System 

 • سیستم های اکسیژن رسانی با جریان بالا ، معمولا درصد FiO2 مشخص و ثابتی را ایجاد می کننداین مسئله باعث میشود که با تغییر در الگوی تنفس ببیمار ، در میزان fio2 و میزان اکسیژن ر السانی تغییری ایجاد نشود لذا این سیستم برای افرادی که دارای الگوی تنفسی منظم نیستند نیز مناسب میباشد.

انواع ماسک اکسیژن

 • ماسک اکسیژن ساده : Low Flow System

 1. اکسیژن رسانی بین ۶ الی ۱۰ لیتر در دقیقه
 2. مناسب برای بیمارانی که تنفس دهانی دارند
 3. عدم تحمل در برخی بیماران
 4. قطع اکسیژن رسانی در هنگام خوردن یا آشامیدن
 • ماسک اکسیژن ذخیره کننده : Low Flow System

 1. دارای کیسه استنشاق مجدد هوای بازدمی ( Rebreathing Mask )
 2. دارای کیسه اما بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی ( Non Rebreathing Mask )
 • نیاز به وجود تنفس خود به خودی در بیمار است.
 • امکان نشتی اکسیژن وجود دارد
 • امکان رخ دادن مسمویت با اکسیژن وجود دارد ( نیاز به بررسی مرتب گازهای خونی میباشد )
 • چادر اکسیژن
 1. مناسب برای افراد دارای شکستی بینی و سوختگی صورت
 2. قابلیت افزایش رطوبت اکسیژن
 3. رساندن مقدار بالا اکسیژن ممکن نیست.
 4. در صورت اتصال به سیستم ونچوری غلظت دقیق اکسیژن را به بیمار میرساند.
 5. نیاز به وجود تنفس خود به خودی در بیمار است.
 6. امکان رخ دادن مسمویت با اکسیژن وجود دارد لذا جهت استفاده طولانی مدت مناسب نمیباشد.
 •     ماسک ونچوری : High Flow System 
 1. بالاترین و قابل اعتمادترین میزان اکسیژن رسانی در میان ماسک های اکسیژن
 2. سرعت بالا در اکسیژن رسانی که میزان خاصی از اکسیژن را در سیستم تنفسی گارانتی میکند
 3. خروج سریع دی اکسید کربن از زیر ماسک
 4. نیاز به وجود تنفس خود به خودی در بیمار است.