نوشته‌ها

درمان حس بویایی و چشایی

برگرداندن حس بویایی و چشایی

جهت انجام تست حس بویایی در بیمارستان امیراعلم تهران باما تماس بگیرید۰۲۱۶۶۱۷۵۷۶۰ و ۰۲۱۶۶۱۷۷۵۷۸    کیت های حمایت بویایی اولفکتریندرمان حس چشایی در  سرماخوردگی      درمان حس بویایی بعد از سرما خوردگی    کمک به درمان کر بویی و نداشتن حس بویایی   …
روش­‌های درمان اختلالات بویایی

درمان حس بویایی

درمان حس بویایی از دست رفته در پاندمی کرونا، با داروهی گیاهی و شیمیایی ممکن است؟ آیا کرونا و کربویی ناگهانی بهم مرتبط میباشند؟ آیا برگشت بویایی بعد از کرونا ممکن است؟    کیت های حمایت بویایی اولفکترین  درمان کربویی چیس…