نوشته‌ها

درمان اختلالات بویایی به روش «تمرین بویایی»

درمان حس بویایی با روش «تمرین بویایی»

                            خرید کیت های درمان اختلالات بویایی جهت مشاوره و انجام تست کامل در بیمارستان امیراعلم با ماتماس بگیرید درمان اختلالات بویایی به روش «تمرین بویایی» این ایده که تمرین بویایی میتواند حس بویایی را بهبود بخشد در ابت…
روش­‌های درمان اختلالات بویایی

روش­‌های درمان حس بویایی

    کیت های تمرین بویایی                                            کمک به درمان کر بویی و نداشتن حس بویایی       درمان حس بویایی بعد از سرما خوردگی                درمان حس چشایی در سرما خوردگی  جهت مشاوره و انجام تست ح…