نوشته‌ها

درمان حس بویایی و چشایی

برگرداندن حس بویایی و چشایی

جهت انجام تست حس بویایی در بیمارستان امیراعلم تهران باما تماس بگیرید۰۲۱۶۶۱۷۵۷۶۰ و ۰۲۱۶۶۱۷۷۵۷۸    کیت های حمایت بویایی اولفکتریندرمان حس چشایی در  سرماخوردگی      درمان حس بویایی بعد از سرما خوردگی    کمک به درمان کر بویی و نداشتن حس بویایی   …

کربویی و کرونا

   کربویی و کرونا با توجه به افزایش ناگهانی و قابل توجه تعداد افرادی که در ماه های اخیر و پس از شیوع پاندمی کرونا، بصورت ناگهانی دچار از دست دادن کامل یا بخشی از بویایی خود شده اند( آنوسمی/ هایپوسمی)، و همچنین با توجه به جدیدترین …

کرونا-کاهش حس بویایی و چشایی

  یکی از اتفاقاتی که اخیرا بسیار با آن مواجه هستیم،  از دست دادن ناگهانی حس بویایی و چشایی در افراد میباشد:   آیا درمان حس بویایی و برگردادن حس بویایی و چشایی ممکن است؟ آیا این اختلال فراگیر به ویروس کرون…
روش­‌های درمان اختلالات بویایی

درمان حس بویایی

درمان حس بویایی از دست رفته در پاندمی کرونا، با داروهی گیاهی و شیمیایی ممکن است؟ آیا کرونا و کربویی ناگهانی بهم مرتبط میباشند؟ آیا برگشت بویایی بعد از کرونا ممکن است؟    کیت های حمایت بویایی اولفکترین  درمان کربویی چیس…