دستگاه فیزیوتراپی ریه،اسپیرومتری تشویقی

کاربرد اسپیرومتری انگیزشی چه میباشد؟

اسپیرومتر تشویقی که با نام اسپیرومتر انگیزشی نیز شناخته میشود ، یکی‌ از راه‌های افزایش بازده تنفسی است که بعداز اعمال جراحی جهت تقویت، بازتوانی و یا حفظ وضع تنفسی فعلی بیمار استفاده میگردد. اسپيرومتري تشويقي بمنظور جلوگیری از چسبیدن ریه ها به یکدیگر ( Atelectasis ) یا ذات‌الریه ( Pneumonia ) بکارگرفته میشود تا با باز کردن مجدد آلوئولهای بسته شده، هدایت ترشحات به راههای هوایی اصلی را تسهیل نماید.اسپیرومتر تشویقی دارای یک لوله میباشد که در دهان بیمار قرار میگیرد،چنانچه فرد توانایی ایجاد دم مناسب را  داشته باشد پیستون ها یا توپ ها شروع به بالا رفتن میکنند.

نوشته‌ها

دستگاه های تمرین تنفسی

دستگاه های تمرین تنفسی بسیاری از افراد دچار بیماری های ریوی مانند COPD،cystic fibrosis بعلت وجود ترشحات در راه هوایی دچار دشواری در تنفس میگردند که در طول زمان به ضعیف شدن سیستم ریوی منجر میگردد، لذا جهت جداشدن این ترشحات و جلوگیری از تضعیف ریه د…